Monday, 05 March 2018 19:34

Ergenlik Döneminde "Kişisel Gelişim"

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Ergenlik dönemi, 12-13 yaşlarında başlayıp 19-20 yaşlarına kadar devam eden fiziksel ve ruhsal değişimlerin yaşandığı bir dönemdir.
Kızların ergenlik durumu ise daha erkek yaşlarda kendini gösterir.
İnsanlar yaşamları boyunca sürekli olarak değişir ve gelişirler.
Bu değişimlerin yoğun olarak yaşandığı dönemlerden biri de ergenlik dönemidir.

“Kimlik arama duygusu” daergenlik döneminde ortaya çıkar.
Bu dönemde ergen, hem kendi hem de başkaları için kim olduğunu sorgulamaya başlar.
Kimlik arama, kendisinin farkına varma ve toplumun ergen için tanımladığı rolleri benimseme anlamına geliyor.
Yeni arayışlar içerisinde olan genç, “ben kimim, neyim, ne olacağım, toplumdaki yerim ne?” gibi soruları bilinçli ve bilinçsiz bir şekilde sormaya başlar.
Ergenlik dönemi bütün gençler için aynı geçmiyor elbette.
Bazı gençlerde ergenlik belirtileri hiçbir zorluk çekmeden oluşurken bazılarını da derinden etkileniyor ve tam bir bunalım yaşatabiliyor.

 

                              @@@@@@@@@@@@@@@@

Ergenlik sürecine giren genç, aile içinde ve toplum içinde, nasıl biri olduğunu ispatlamaya çalışır.

 Yeteneklerini, inançlarını ifade etmek için çeşitli rollere bürünür.

“Kimlik arayışı” içinde sergilediği davranışlarda falsolar verdiği için çoğu zaman mahcup durumlara düşebiliyor.

Gelecekle ve mesleğiyle ilgili kafasını çok karışıktır, ne olmak istediği hususunda karar veremez.

 Verdiği kararlardan da çabuk vazgeçer.

Yüzünü, ellerini, burnunu, vücudunu beğenmez.

 Ailesini, çevresini ve yönetimi eleştirmeye başlar.

Ergen çocukluk dönemindeki alışkanlık ve fikirlerinin artık kendisi için yetersiz olduğunu görür.

Duygu ve düşüncelerini aileden gizler ve çok fazla paylaşmak istemez.

Arkadaşlarının fikirlerine, büyüklerinkinden daha çok önem verir.

Kendini ispatlamak ve kimliğini kabullendirmek için anne-babasına karşı çıkar.

 Anne-baba üzerine varınca da çatışmalar başlar.

 

                           @@@@@@@@@@@@@@@@

 

Ergenlik döneminde duygularda farklılaşmalar, iniş çıkışlar yaşanabilmektedir.

Bir gün çok mutluyken, ertesi gün çok üzgün olabilir.

 Bu tavırlarla, büyüdüğü ve dikkate alınmak istediği mesajını vermek ister.

Ergenliğin ilk yıllarında ne çocuktur, ne de gençtir.

Bu süreçte,  umut ve suçluluk duygusu, güven ve güvensizlik duygularıyla şaşkın ve çelişkiler içindedir.

Ergenlikte görülen en yaygın davranışlardan biri de, gençlerin kendi başlarına hareket etmek istemeleridir.

 Aileyi, çoğu çatışmaların ortaya çıktığı bir yer olarak görür.

Ergenliğin ilk yıllarında görülen bu tutarsızlıkları normal ve sağlıklı bir “kişilik gelişimi” olarak kabul etmek gerekir.

Ergen, kimlik oluşturma sürecinde cesaretlendirilir, desteklenirse kendine özgü bir kimlik oluşur ve ruhsal açıdan sağlıklı olur.

 Bu dönemde kimliğini netleştiremezse sürekli kimlik karmaşası yaşayacak, bocalayacak ve ” kimlik bunalımı”  ortaya çıkacaktır.

 

                   @@@@@@@@@@@@@@@

 

                 Ergenlik Döneminde Olan Değişiklikler.

 

 • Ergen, toplumsal sorumluluk almaya istekli olma ve toplumsal görevleri yerine getirme arayışı içindedir.
 • Cinsiyetine uygun toplumsal rol edinmeye çalışır.
 • Bu dönemde fizyolojik ve hormonal değişiklikler kendini gösterir.
 • Ergen, bazı sorumluluklar yüklenmeye ve bağımsızlık elde etmeye çalışır, kendi kararlarını kendisi vermek ister.
 • Arkadaş grupları önem kazanır, onların düşüncelerine önem verir.
 • Yetiştiği ortamın değerlerinden farklı değerleri tanıdıkça, aile değerleriyle ters düşer ve ” kuşak çatışması” ortaya çıkar.
 • Ergenlik çağında, benmerkezcilik öne çıkar, kendi düşüncesinin geçerliliğini düşünür ve çevresiyle tartışmalara girişir.
 • Ergen çevredekilerin etkinliklerine katılmakla kalmaz, her an kavga ve saldırıya hazır bir durumdadır.
 • Evle çatışma halindedir, ailesindekileri beğenmez, yalnız kalmak ister.
 • Hiç bir şeyden hoşnut olmamak, her söyleneni kendine yönelik bir eleştiri gibi almak ve alınmak bu dönemin başlıca özelliklerindendir.
 • Hayatı ve çevreyi sorgulamaya başlar.
 • Kendi başına hareket etme isteği artar.
 • Cinsel konulara ilgi duymaya ve karşı cinslerine karşı kendini beğendirmeye çalışır.
 • Yapacağı işlerde ve meslek seçiminde çoğu zaman kararsızdır.
 • Kendisiyle ve çevresiyle çatışma halindedir.
Read 8112 times Last modified on Thursday, 12 April 2018 17:12

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.